Vård & Rehab

Kliniken omfattar akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i hemmet. Insatserna utförs av legitimerad sjukgymnast, kiropraktor och psykolog.

För patienter med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser verkar vi för att rehabiliteringsprocessen sker samordnat med patientens övriga behandlingar eller stöd. Syftet med insatserna är att förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga med målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och tidigt åtgärda försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt deltagande i samhällslivet. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.

Leg. Kiropraktor

Kiropraktik används för att behandla ömmande eller stela leder och muskler. Man kan få kiropraktisk behandling om man till exempel har ont i ryggen eller känner sig stel och har ont i nacken eller axlarna.

Leg. sjukgymnast

Om man har ont i ryggen, nacken eller axlarna kan sjukgymnastisk behandling hjälpa. Grunden i sjukgymnastik är träning i olika former och manuell behandling. Manuell behandling är metoder som utförs med händerna, som till exempel muskeltöjning.

Terapeutiskt ultraljud

Terapeutiskt ultraljud är ett bra sätt att hjälpa vävnaden från oönskade inflammationsämnen. Därefter ger ultraljudet en ökad blodgenomströmning för att få igång vävnadens reparationsfas.

Stresshantering

Om stressen redan är ett faktum, ja då behöver man stanna upp och fundera över vad som behöver förändras. Är det dags att byta jobb eller umgänge? Eller gäller det att hitta nya strategier och nya tankesätt? Ibland kan det vara bra att träffa en psykolog, stressmanager eller coach för att få hjälp med att synliggöra alla stressorer och hitta sätt att handskas med stressen.

Kostrådgivning

Vi kartlägger dina nuvarande matvanor och ger dig tips om hur du med små förändringar kan få bättre balans i livet.

M.P.T

Medicinsk Personlig Träning är ett koncept med unik kunskap inom träning och Manuell Terapi. All form av träning och behandling föregås av specifika analyser av dina fysiska fördelar och begränsningar. Medicinska personliga tränare är legitimerad kiropraktor eller sjukgymnast.

Tanitavåg

Tanitavågen är en våg som mäter din kroppssammansättning. Den mäter dina värden på vikt, fett%, vätske%, basalomsättning, muskelmassa, skelettmassa och organmassa. Du får en överblick över dina värden i kroppen.

Stötvåg

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som framför allt används om du har ont i muskler eller leder. Det är inte helt klarlagt vad som händer i kroppen vid akupunktur, men forskarna tror att behandlingen frigör kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner. Det kan göra att smärtan minskar.