Rehabilitering

Kliniken omfattar akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning och i hemmet. Insatserna utförs av legitimerad sjukgymnast, kiropraktor och psykolog.

Läs mer om vård & rehab

Träning & Friskvård

Vi på Rehabmagasinet driver en styrketräningsanläggning i anslutning till kliniken för att du skall kunna fortsätta med dina övningar du fått av oss. Du behöver inte varit patient hos oss.

Läs mer om träning

Kurser & studier

Våra kurser är något alla har nytta av både i vardagen, fritiden och i arbetet. Det kan handla om kroppskontroll där kroppen fungerar som en enhet per automatik, eller arbetsteknik och koordination.

Läs mer om våra kurser

Verksamhetshjälp

För en hälsosammare arbetsplats

Vet du hur personalens hälsa och arbetsförmåga utvecklas på din arbetsplats? Räcker kompetensen och engagemanget för ständig förnyelse och utveckling? Känner du till orsakerna till sjukfrånvaromönstret på din arbetsplats? Vi arbetar med att förebygga och rehabilitera ohälsa som på något vis är kopplade till arbetslivet. En frisk personalstyrka både mår och presterar bättre. Vi utför en noga process i tre steg där vi arbetar med nulägesanalys, utredning, behandling och uppföljning.

Prevention

Prevention handlar om att förebygga att något oönskat händer.

• Universell prevention riktar sig till hela företaget.

• Selektiv prevention riktar sig till grupper där risken att utveckla en sjukdom/skada är överhängande.

• Individ anpassad prevention riktar sig till högriskindivider som har en begynnande sjukdom/skada.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga.

Hur går det till?

1. Nulägesanalys beskriver hur företaget mår nu

2. Samtalet koordinerar prevention eller rehabilitering

3. Aktion utför prevention eller rehabilitering