PREHAB  - FÖR EN HÄLSOSAMMARE ARBETSPLATS

 Vet du hur personalens hälsa och arbetsförmåga utvecklas på din arbetsplats? Räcker kompetensen och engagemanget för ständig förnyelse och utveckling? Känner du till orsakerna till sjukfrånvaromönstret på din arbetsplats?

PREVENTION + REHABILITERING = PREHAB   

 

Prevention

Prevention handlar om att förebygga att något oönskat händer.

  • Universell prevention riktar sig till hela företaget.
  • Selektiv prevention riktar sig till grupper där risken att utveckla en sjukdom/skada är överhängande.
  • Individ anpassad prevention riktar sig till högriskindivider som har en begynnande sjukdom/skada.     

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga.

Hur går det till?

1. NULÄGESANALYS 
2. SAMTAL 
3. AKTION

Intresserad?

Kontakta oss så berättar vi mer!
info@rehabmagasinet.se